• بنر اصلی
    ی

  • فناوری اطلاعات
    فناوری اطلاعات

  • آمار
    آمار

صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی رفسنجان
سامانه کارمند ایران
وب دا رفسنجان
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
مجله دانشکده پرستاری
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
سایت بانک ملت
وب دا
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
از کدام یک از خدمات ارائه شده واحد فناوری اطلاعات رضایت بیشتری دارید؟

سرعت اینترنت(با توجه به سرعت نسبی اینترنت در کشور)
تجهیزات و سخت افزار مورد استفاده
پاسخگویی مسئولین IT
خدمات اینترنت منازل مسکونی
پورتال دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > واحد وب سایت > معیارهای ارزیابی وب سایت 

معیارهای ارزیابی وب سایت
شاخص‌های وبومتریک به این دلیل بوجود آمده‌اند که میزان توجه موسسات را به نشراینترنتی نشان دهد. بنابراین دانشگاه‌های با کیفیت آموزشی بالا ممکن است به دلیل عدم تمایل به سیاست‌های انتشار اینترنتی، در این نوع رتبه‌بندی رتبه مورد انتظارخود را بدست نیاورند. در عین حال موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای درحال توسعه در این روش رتبه‌بندی، با قرار دادن دستاوردهای علمی خود بر روی اینترنت می‌توانند وضعیت بهتری پیدا کنند چرا که ممکن است نسبت به دانشگاه‌های تراز اول دنیا بسیار فاصله داشته باشند اما با این روش می‌توانند وضعیت خود را بهتر نمایان کنند.
در این نظام رتبه‌بندی واحد تحلیل وب‌گاه دانشگاه یا موسسه مربوطه است. بنابراین تنها دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با دامنه وب مستقل را مورد توجه قرارمی‌دهد. اگر نهاد یا سازمانی، بیش از یک دامنه اصلی داشته باشد، دو یا چند آدرس آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شاخصهای مورد محاسبه در این رتبه بندی شامل چهار معیارزیر است :

1- اندازه و حجم وب سایت موسسه (Size) وزن 20%:
تعداد صفحات موجود در وب سایت موسسه یکی از شاخص‌های موثر در ارزیابی وبومتریک دانشگاه‌هاست. در این قسمت شاخص‌های مربوط به اندازه یا حجم اطلاعات موجودبر روی وب سایت قرار می‌گیرند. این شاخص ها عبارتند از:
• تعداد صفحات وبی دانشگاه یا مرکز پژوهشی
• دامنه واحد، همه سایت‌های زیر مجموعه دانشگاه باید زیر مجموعه دامنه دانشگاهی خود باشند چراکه دامنه های متفاوت در رتبه بندی لحاظ نمی‌شود.
• تعداد زیر دامنه‌های مستقل وب سایت
• توانایی در تولیدالکترونیکی دانش (شامل دسترسی به مقالات بین المللی و مجلات بین المللی) و دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی مهم داخلی و خارجی از طریق وبسایت دانشگاه ها
• ارائه برنامه های آموزشی الکترونیکی در وبسایت دانشگاه ها

تعداد صفحات وب‌سایت هرموسسه به‌صورت جستجو ازطریق جستجوگرهایی (Search Engine) مانند Google، Yahoo، Live Search و Exalead محاسبه می‌شود. تعداد صفحات بازیابی شده توسط هر جستجوگر سپس به روش لگاریتمی برمبنای حداکثر یک تراز شده و نمره مربوطه محاسبه می‌شود. ازآنجا که نتایج بازیابی شده درهر جستجوگر متفاوت از دیگری است،مقادیر حداقل و حداکثر تعداد صفحات بازیابی شده توسط این چهار جستجوگر حذف شده وبرحسب جمع مقادیر باقیمانده، رتبه‌ای به موسسه مربوطه اختصاص می‌یابد.
2- شاخص رویت‌پذیری (مشاهده‌پذیری) (Visibility)با وزن 50%:
صرف وجود وبسایت در یک دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی و وجود صفحات متنوع و متعدد در آن دلیل بروجود امکان دسترسی به منابع موجود در وب سایت آن موسسه و یا مرکزتحقیقاتی نیست. قابلیت جستجوپذیری صفحات وب یک دانشگاه از طریق جستجوگرهای وبی (Search Engine) وامکان بازیابی منابع موجود در وب سایت یک دانشگاه با کمک این ابزارهای جستجو که تحت عنوان شاخص Visibility از آن یاد میکنند، دومین شاخص در حیطه شاخص های رتبه بندی وبومتریک یا وب‌سنجی است. یکی از معیارهای اندازه‌گیری این شاخص تعداد پیوندهای (لینکهای) داده شده به صفحات وب سایت موسسه توسط دیگر سایتهاست. به‌عبارت دیگر چندبار به صفحات این موسسه یا مرکز تحقیقاتی در وب سایتهای دیگر ارجاع شده است. این شاخص اصطلاحا تحت عنوان In Link بیان میشود. روش نمره‌دهی این شاخص نیز محاسبه تعداد کل پیوندهای خارجی یا همان In Link ها به صفحات وب موسسه مذکور از طریق جستجوگرهای Yahoo، Live Search و Exalead است که در نهایت نتایج براساس مقیاس لگاریتمی نرمال شده و مورد مقایسه قرارگرفته، مبنای رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. به طور خلاصه شاخص‌های زیر در قابلیت مشاهده یا (Visibility) موثرند:
• تعداد External inlink های که در سایت‌های دیگر به سایت دانشگاه موردنظرداده‌اند.
• تنوع لینک‌ها (تعداد لینک‌های داخل وب سایت دانشگاه)
• رتبه صفحه که شامل وزن لینک‌های مرتبط به آن می‌باشد.
• تعداد self link های وب سایت دانشگاه
• وب سایت‌های دانشگاهی کشور حداقل می بایست دو زبانه باشند زیرا سنجش معیارهای اصلی رتبه اغلب وابسته به زبان انگلیسی است.
• فاکتور G که عبارت از رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها براساس شمارش تعداد لینک‌های دریافتی وب‌سایت دانشگاه مربوطه از وب سایت‌های سایر دانشگاه‌ها، با استفاده از موتور جستجوی گوگل. G Factor در واقع شاخص محبوبیت یا اهمیت وب سایت هر دانشگاه از دیدگاه سایر موسسات علمی است. این شاخص به بررسی دانشگاه از طریق وب سایت می‌پردازد. فاکتور G مرکزیتوب سایت دانشگاه را در شبکه وب سایت‌های دانشگاهی اندازه می‌گیرد.
• لینک بازگشت به وب سایت دانشگاه
3- تعداد فایل‌های غنی اطلاعاتی(Rich Files) با وزن 15%:
بی شک وجود منابع اطلاعاتی در قالب فایلهای الکترونیک بر روی وب سایت هرموسسه میتواند دلیلی بر غنای علمی آن موسسه و حجم تولید دانش توسط آن موسسه باشد. بدین ترتیب شاخص سوم در حیطه شاخصهای رتبه‌بندی وبومتریک موسسات آموزش عالی، تعدادفایلهای علمی مرتبط با پسوند PDF، Pdf، DOC و PPT موجود در وب سایت مرکز مربوطه است. به هرحال انتشار نتایج علمی به صورت الکترونیک به یکی از سه شکل فایلهای PDF، Word و یا اسلایدهای Power Point صورت میگیرد. در این قسمت شاخص های مربوطه عبارتند از :
• صفحات شخصی محققان: این شاخص شامل تعداد و عناوین مقالات، تعداد کنفرانس‌هاارائه شده، تعداد پیش نویس‌ها، تعداد فایل‌های داده‌ای خام می‌باشد.
• انباره‌ها ( شامل تعداد انباره های موضوعی)
• تعداد hosting های تخصیص یافته از دانشگاه
• تعداد منابع و مواد آموزشی مربوط به دانشجویان
• گزارشات سازمانی
• تعداد کتابخانه‌های الکترونیک که این معیار خود شامل تعداد موجودی‌هایالکترونیک کتابخانه به تفکیک پایان نامه، طرح پژوهشی، نقشه‌ها و ....) می‌باشد.
بر همین اساس تعداد فایل‌های مرتبط علمی، موجود در وب سایت موسسه برحسب نوع فرمت مربوطه از طریق جستجوگرGoogle شمارش شده و در نهایت پس از تبدیل به یک توزیع لگاریتمی، نرمال و مبنای محاسبه برای رتبه بندی قرار میگیرد.
4- تعداد مقالات بازیابی شده از طریق جستجوگر علمی Google Scholar (Scholar) باوزن 15%:
جستجوگر علمی Google یا Google Scholar امکان بازیابی و محاسبه تعدادمقالات و ارجاعات صورت گرفته به هر موضوع را فراهم نموده و براساس شاخص فوق مجدداوب سایت‌ها رتبه بندی و ارزیابی میشوند. در رتبه‌بندی ژانویه 2011 وبومتریکس، ترکیبی از مقالات منتشر شده موسسه در پنج سال منتهی به سال رتبه‌بندی یعنی سال‌های 2006 تا 2010 بر اساس جستجو در Google Scholar و نیز تعداد مقالات دانشگاه مربوطه در پنجسال منتهی به سال رتبه‌بندی محاسبه شده در نظام رتبه‌بندی Scimago SIR مبنی محاسبه قرار خواهد گرفت.
پس از محاسبه رتبه وب سایت هرموسسه برای شاخصهای چهارگانه فوق نمره و رتبه کلی موسسه مذکور محاسبه می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 3999
 بازدید امروز : 289
 کل بازدید : 535707
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 4/7031